SDN prognos beräknad 2018 för årsskiftena 2018-2022

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Ålder

Totalt 100 Valda

Sök

Område

Totalt 11 Valda

Sök

Prognosår Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Källa
Stadsledningskontoret, Statistik och Analys
Fotnoter

Fotnoter

Ålder
99 år
Avser åldrar 99 år eller äldre