Befolkningsprognos beräknad våren 2022, för årsskiftena 2022-2029

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Område Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

Ålder

Totalt 100 Valda

Sök

Prognosår Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 10000000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 10000000
Kontakt och information

Information

Kontakt
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Enhet
Antal personer
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns